Nowe siły

Nowe siły Zakończył się kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, który był dziewiętnastym w historii naszej diecezji. 71 mężczyzn z 43 parafii ukończyło kurs, który odbywał się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 8 czerwca kandydaci zostaną Read more…

Życzenia Diecezjalnego Duszpasterza

Życzenia Diecezjalnego Duszpasterza Życzenia Diecezjalnego Duszpasterza i Odpowiedzialnego za formację Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej diecezji tarnowskiej Drodzy Bracia! Drogie Rodziny! “Ku wolności wyswobodził nas Chrystus!” (Ga 5,1) Niech prawda ta przemienia nasze życie osobiste i społeczne! Szczęść Boże!Ksiądz Jakub JasiakWasz Opiekun