Nasz duszpasterz

Ksiądz mgr lic. Jakub Jasiak – urodził się 30 marca 1988 roku w Tarnowie, jako syn Henryka i Małgorzaty z domu Grzesik. Ochrzczony został w kaplicy parafialnej w Tarnowcu 15 maja 1988 roku. Sakrament bierzmowania przyjął 6 marca 2004 roku w Kościele Parafialnym w Tarnowcu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnowcu w 2004 roku rozpoczął naukę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.

Ksiądz mgr lic. Jakub Jasiak / Fot. Przemek Rura

W 2007 roku złożył egzamin maturalny i rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Jednocześnie rozpoczął studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Strój duchowny przyjął 22 listopada 2009 roku, a następnie posługę lektoratu i akolitatu. 19 maja 2012 roku przyjął święcenia diakonatu przez posługę JE Biskupa Tarnowskiego Nominata Andrzeja Jeża w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie. 11 lutego 2013 roku uzyskał stopień magistra teologii na podstawie pracy Eucharystia w dialogu ekumenicznym Kościoła Rzymskokatolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego napisanej pod kierunkiem Ks. dr hab. Janusza Królikowskiego, prof. UPJPII. W Seminarium odpowiadał za wystrój kaplicy, a następnie został mu powierzony urząd Wicedziekana oraz 107. Dziekana Alumnów. Odpowiadał również za Seminaryjny Zespół „Caritas”. Pod koniec formacji seminaryjnej został wybrany Prezesem swojego Rocznika Święceń. W czasie Wielkiego Postu, jako diakon, odbył praktykę duszpastersko-katechetyczną w Bazylice Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Ksiądz mgr lic. Jakub Jasiak / Fot. Przemek Rura

Po ukończeniu sześcioletniej formacji duchowej, intelektualnej, ludzkiej i pastoralnej 25 maja 2013 roku przyjął święcenia prezbiteratu przez posługę JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie.

Po święceniach został skierowany do pracy w charakterze wikariusza w parafii pw. św. Jana Nepomucena w Bochni, jednocześnie katechizując w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Barbary w Bochni. Opiekował się Liturgiczną Służbą Ołtarza, Szkolnym Kołem „Caritas” oraz Dziewczęcą Służbą Maryjną. W 2015 roku został skierowany na studia licencjackie na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, które uwieńczył w 2018 roku tytułem licencjata nauk teologicznych z zakresu teologii dogmatycznej. W 2016 roku po trzech latach pracy w Bochni, został skierowany do pracy duszpasterskiej w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej.

Jednocześnie katechizował w Szkole Podstawowej im. Leopolda Węgrzynowicza oraz w Szkole, Przedszkolu i Żłobku Montessori w Dobrej i w Porąbce. Opiekował się Liturgiczną Służbą Ołtarza, gdzie przez pięć lat miał ponad 100 ministrantów i lektorów. Założył 213. Szkolne Koło Caritas, które prężnie działało, był również opiekunem Młodzieżowej Grupy Apostolskiej, której nadał logo i nazwę „Dobra Młodzież”, dokonując remontu wraz z młodzieżą dwóch salek.

Ksiądz mgr lic. Jakub Jasiak / Fot. Przemek Rura

Okres pandemii nie zatrzymał pracy duszpasterskiej, w czasie której poszukiwał możliwości działania, między innymi poprzez Dzień Seniora, który odbył się przez program Zoom, w którym połączyło się 300 seniorów wraz z opiekunami.

Zorganizował wielką Parafialną Pielgrzymkę do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie z okazji Jubileuszu 200-lecia, w której uczestniczyło ponad 200 osób. Wraz z grupą 150 mężczyzn uczestniczył w Pielgrzymce Mężczyzn do Piekar Śląskich, gdzie zostali przywitani przez Metropolitę Katowickiego i uczestniczyli w procesji z darami.

Koordynował działania pomocowe dla uchodźców wojennych z Ukrainy, uczestnicząc w pracach gminnego zespołu ds. pomocy uchodźców oraz zakładając Grupę Szybkiego Reagowania, mającą przygotować miejscowość na przyjazd uchodźców.

Organizował oazy wakacyjne dla ministrantów, lektorów i młodzieży m.in. do Krynicy-Zdrój, Bukowiny Tatrzańskiej, Brennej, Szklarskiej Poręby, Zakopanego, Wrocławia, Warszawy. Zorganizował pielgrzymkę samolotem do Rzymu dla 50 ministrantów i lektorów, w czasie której zostali pozdrowieni przez Papieża Franciszka w czasie modlitwy Anioł Pański. Podjął organizację oazy samolotem dla grupy „Dobrej Młodzieży” do Paryża dla 50 osób.

Włączył się czynnie w prace V Synodu diecezji tarnowskiej. Został Sekretarzem Parafialnego Zespołu Synodalnego, został wybrany przez Księży na Relatora Dekanalnego dekanatu tymbarskiego, otrzymał nominację do Komisji Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego przewodnicząc Zespołowi ds. formacji liturgicznej duchownych i świeckich, został powołany w skład Komisji Skrutacyjnej.

Pełnił funkcję Dekanalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie Bochnia-Wschód, dekanacie tymbarskim oraz obecnie w centralnym dekanacie Tarnów-Południe. Organizował dekanalny kurs lektorski oraz dekanalne i rejonowe eliminacje do mistrzostw w piłce nożnej halowej.

W sierpniu 2022 roku został skierowany do pracy w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie, gdzie została mu powierzona troska o Liturgiczną Służbę Ołtarza. Wprowadził nowe stroje ministrantów, nawiązujące do strojów ministrantów służących przy papieżu na Watykanie, a kolorem nawiązujące do koloru szat biskupa, w którego katedrze służą.

Ksiądz mgr lic. Jakub Jasiak / Fot. Przemek Rura

1 września 2022 roku Biskup Tarnowski Andrzej Jeż mianował go Diecezjalnym Duszpasterzem i Odpowiedzialnym za formację Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Wprowadził legitymację, założył stronę internetową, usprawnił sposób przedłużania misji, jest obecny na wszystkich 10 seriach rekolekcji, wznowił Wielkopostny Dzień Skupienia oraz brał udział w pracach nad statutem Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św. w ramach prac V Synodu diecezji tarnowskiej.