Rekolekcji czas…

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej co roku odbywają swoje rekolekcje. Jest to stała i obowiązkowa forma pogłębiania swojej duchowości i więzi z Chrystusem i Jego Kościołem. W naszej diecezji jest blisko 1400 nadzwyczajnych szafarzy, dlatego, aby każdy miał możliwość uczestnictwa w rekolekcjach są organizowane w trzech domach rekolekcyjnych w 10 terminach (sesjach). W tym roku rekolekcje poprowadzili: Ks. dr Tomasz Rąpała (2 serie), Ks. mgr lic. Krzysztof Czyżowski (3 serie), Ks. mgr lic. Sylwester Brzeźny (3 serie), Ks. dr hab. Grzegorz Baran (1 seria), Ks. mgr Maciej Stabrawa (1 seria).

Rekolekcje odbywały się w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach, w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne “Arka” w Gródku nad Dunajcem, w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania “Opoka” w Starym Sączu.

Każdą grupę rekolekcyjną odwiedzili Księża Biskupi: Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Biskupi Pomocniczy: Bp Stanisław Salaterski, Bp Leszek Leszkiewicz, Bp Artur Ważny. Odwiedziny Biskupów są okazją do umocnienia więzi z Kościołem oraz kształtowania uprzedzającego posłuszeństwa wobec Następców Apostołów, jakim musi wykazywać się każdy nadzwyczajny szafarz. 

Rekolekcje to również czas modlitwy i spotkania z Diecezjalnym Duszpasterzem i Odpowiedzialnym za formację Ks. Jakubem Jasiakiem, któremu udało się odwiedzić wszystkie grupy, jak w roku ubiegłym. Słowo przewodnie na tegoroczne rekolekcje brzmiało: “Niech otworzy mu odwaga!”. 

Refleksje opiekuna nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. skupiały się wokół rozumienia dzisiejszych czasów i głoszenia Chrystusa w kontekście współczesnych wyzwań. Opiekun zachęcał do: racjonalności – krytycznego myślenia, zdecydowania i roztropności. Był również czas na pytania, dyskusje i wzajemne rozmowy oraz sugestie pomocne w lepszym funkcjonowaniu naszego duszpasterstwa.

Tegoroczne rekolekcje to również pomocny czas uporządkowania spraw formalnych: zebranie próśb o przedłużenie misji, weryfikacja listy nadzwyczajnych szafarzy. sprawdzenie i uzupełnienie listy adresów mailowych, aby poprawić komunikację. 

Nauki rekolekcyjne miały wzmocnić miłość do Chrystusa obecnego w Eucharystii, Kościoła, chorych i cierpiących oraz do posługi, która jest zawsze powołaniem.

Zachęcamy do przeczytania artykułów zaprzyjaźnionych portali:
https://rdn.pl/222769/niosa-jezusa-chorym-i-cierpiacym-nadzwyczajni-szafarze-komunii-swietej-modlili-sie-w-grodku-n-dunajcem-o-umocnienie-w-posludze-zdjecia/?fbclid=IwAR1w0s7l7KM-ndJ5CYXptQZts__JcDMhLhzZ_ZlZ2ryoXixuCjkt-_CMQTY
https://tarnow.gosc.pl/doc/8578747.110-nadzwyczajnych-szafarzy-na-poczatek?fbclid=IwAR3UL7lK5zGg–jyWnlNVh7qv6cTWw9rEYOLLw8tWB7yM55RKGAyuZQAVUA


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *