Praktykować cnoty – Wielkopostny Dzień Skupienia

Blisko 250 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej spotkało się na jednym z trzech Wielkopostnych Dni Skupienia, tym razem w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Fot. Przemek Rura

– To sprawdzona forma spotkania formacyjnego i skupienia. W każdym roku towarzyszy nam inny kontekst, jak również inna osoba z naszej diecezji. W tamtym roku modliliśmy się o beatyfikację ks. Jana Czuby, w tym roku o kanonizację bł. Karoliny Kózkówny. Intencji naszej modlitwy było wiele, bo przecież człowiek jest drogą Kościoła – mówi ks. Jakub Jasiak, diecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Wielkopostny Dzień Skupienia oraz rekolekcje jesienne są obowiązkową formą stałej formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, którym Kościół stawia wysokie wymagania z racji pełnionej funkcji. W czasie dnia skupienia nadzwyczajni szafarze uczestniczyli w adoracji, Mszy św., spowiedzi św. oraz wykładzie. Był czas na sprawy formalne, jak również na dyskusje, zadawanie pytań i wnioski na przyszłość.

Poruszono temat duchowości nadzwyczajnego szafarza oraz wprowadzenia i recepcji dokumentów V Synodu diecezji tarnowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu o liturgii.

Fot. Przemek Rura

– Nasz opiekun wezwał nas do praktykowania cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania. To jeden z przykładów szczególnego rysu męskiej duchowości naszej wspólnoty – mówi nadzwyczajny szafarzy z Dębicy.

– To dobry czas umocnienia wspólnoty, zwrócenia uwagi na wiele aspektów naszej posługi i możliwość zastanowienia się nad sobą i podjęcia nawrócenia – dodaje nadzwyczajny szafarz z Bochni.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w refektarzu seminaryjnym, który jest również czasem zawiązywania wspólnoty i umocnienia relacji.

Kolejne Wielkopostne Dni Skupienia odbędą się w sobotę 2 marca w Tarnowie i 9 marca w Nowym Sączu.

Zachęcamy do przeczytania artykułów zaprzyjaźnionych portali:
https://tarnow.gosc.pl/doc/8686667.Praktykowac-cnoty-kardynalne?fbclid=IwAR1Odk6ZiegolN7dLLJoCUoemfsTNzFoM4UpGRwXMH-eEeaSRkXxC1rcBW4
https://diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/10102-250-nadzwyczajnych-szafarzy-komunii-swietej-spotkalo-sie-na-jednym-z-trzech-wielkopostnych-dni-skupienia?fbclid=IwAR120R79s431PHIy7YIZimsRGUim67e8qLWugg9wTsWyNVdB63bsk6bYGZc
https://rdn.pl/237080/wielkopostny-dzien-skupienia-dla-nadzwyczajnych-szafarzy-komunii-swietej/?fbclid=IwAR21aDV5zb1fuZL4blzfcrvNTQfkeVLVhoDAAxwrQ2DzZJfmSv0Nz4NUDnw


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *