1000 mężczyzn stale formowanych

Trzecia grupa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. spotkała się tym razem w Nowym Sączu w ramach Wielkopostnego Dnia Skupienia. W Bazylice św. Małgorzaty zgromadziło się blisko 380 nadzwyczajnych szafarzy.

– Trzecie, ostatnie spotkanie z równie ogromną frekwencją. W sumie w trzech grupach w dniach skupienia uczestniczyło ponad 1000 nadzwyczajnych szafarzy. W diecezji mamy ich 1492, oczywiście w tą liczbę wliczamy panów, którzy już czynnie nie spełniają swojej funkcji. Zaangażowanie tych mężczyzn, pobożność i chęć udziału w spotkaniach formacyjnych jest wyjątkowa, z czego bardzo się cieszę – mówi Ks. Jakub Jasiak, diecezjalny duszpasterz i odpowiedzialny za formację nadzwyczajnych szafarzy.

Fot. Janina Polakiewicz

Wielkopostny Dzień Skupienia jest okazją również do podsumowania czasu jesiennych rekolekcji, w których nadzwyczajny szafarz ma obowiązek uczestniczyć co roku. Jest to 10 serii w 3 domach rekolekcyjnych. Szafarze również uczestniczą w regionalnych pielgrzymkach do sanktuariach naszej diecezji. 

– Takie spotkanie mobilizuje do pogłębienia swojej duchowości, umocnienia więzi między nami oraz więzi z naszym opiekunem – mówi jeden z nadzwyczajnych szafarzy.

Spotkania przebiegało podobnie jak dwa wcześniejsze w Tarnowie. 

– Uzasadnieniem naszej posługi jest wiara w życie wieczne oraz w to, że Komunia św. jest pokarmem na życie wieczne. Mocno uświadomił nam to nasz opiekun w czasie wykładowym – dodaje szafarz z Nowego Sącza.

Było również wiele pytań, dyskusji i wniosków na przyszłość.

– Zgodnie z sugestiami Biskupa Tarnowskiego udało się uporządkować sprawy formalne i organizacyjne związanych z duszpasterstwem nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., a więc wprowadzić legitymacje, uprościć sposób przedłużania misji, w tej chwili na dwa lata zgodnie z postanowieniami V synodu, założyć stronę internetową, uporządkować ewidencję szafarzy oraz usprawnić komunikację. Obecnie staramy się wzmocnić formację duchową opartą na pobożności eucharystycznej oraz poszukiwać rysu duchowości nadzwyczajnego szafarza, w tym roku zaproponowałem, aby oprzeć je na cnotach kardynalnych – dodaje Ks. Jakub Jasiak.

W czasie spotkania poruszano również temat recepcji i odpowiedzialności nadzwyczajnego szafarza za wprowadzanie w parafii postanowień V Synodu z uwzględnieniem dokumentu o liturgii.

Z początkiem kwietnia rusza nowa edycja kursu dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., który będzie składał się z sześciu spotkań w soboty w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami:


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *