Rekolekcji czas…

Rekolekcji czas… Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej co roku odbywają swoje rekolekcje. Jest to stała i obowiązkowa forma pogłębiania swojej duchowości i więzi z Chrystusem i Jego Kościołem. W naszej diecezji jest blisko 1400 nadzwyczajnych szafarzy, dlatego, aby każdy miał możliwość Read more…

Informacje dotycząca Duszpasterstwa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Informacje dotycząca Duszpasterstwa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Czcigodni Adresaci,proszę o przekazanie informacji Nadzwyczajnym Szafarzą Komunii Świętej odnośnie spraw duszpasterstwa i stałej formacji. Rekolekcje dla Żon Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej: Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu15-17 września Read more…